`

رنگ به رنگ شدن!


امروز یه چیزی رو خوب متوجه شدم و اون اینه که زود رنگ عوض میکنم و از حد و حدودی که برای خودم تعیین کردم میتونم فراتر برم و اونا رو نادیده بگیرم.

خیلی زود... حتی...

کاش میشد آدما رو با خط قرمزاشون قبول داشت!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان