`

قدر را قدر بدانیم


امام حسین (ع):

مردم! خداوند تعالی که خود آفریننده ی دنیاست، آن را خانه ی نابودی و زوال قرار داده است.کار این خانه این است که حال دل بستگان به خویش را دگرگون می کند.فریب خورده کسی است که فریب او را بخورد و بخت برگشته کسی است که در دام فتنه های او بیفتد.مردم! دنیا شما را نفریبد، هر که به دنیا تکیه کند، دنیا زیر پای امیدش را خالی می کند و هر که طمع به دنیا ببندد، دنیا ناکامش می سازد.


به آیت الله بهجت (ره) گفتند:چه کار کنیم تا آدم بشویم ؟فرمودند: نگویید چکار کنیم! بلکه بگویید چه کار نکنیم تا آدم بشویم …


جوان :حاج آقا یه سوال داشتم؟

آقای بهجت (ره) با خوشرویی فرمودند: بفرمایید

جوان گفت: حاج آقا چیکارکنم که از عبادت لذت ببرم؟

آقا با همون لبخند زیباشون فرمودند: شما نمیخواد کاری بکنی که از عبادت لذت ببری! شما لذت های دیگه رو ترک کن لذت عبادت خودش میاد سراغت.


انسان گنه کار وقتی به گذشته خود نگاه می کند می بیند خراب کرده است، وقتی آینده خود را می نگرد می بیند شعله های غضب الهی صورت او را می سوزاند و اما وقتی به خداوند متعال نگاه می کند می بیند خدا دست دوستی به سوی او دراز کرده است، منتظر بنده ایستاده، آماده است تا او را ببخشد، نه فقط بخشنده است و از گناه او می گذرد بلکه مهربان هم هست یعنی بعد از بخشش بنده را تحویل هم می گیرد. انصاف نیست، ناامیدی از این وجود سراسر لطف و مهربانی.


این در گه ما درگه نومیدی نیست 

صد بار اگر توبه شکستی باز آی


+همیشه شبهای قدر رو از خود ماه مبارک بیشتر دوست داشتم. برای رسیدنش لحظه شماری می کردم. به رسم هر ساله، شب نوزدهم خونه بی بی افطار دعوتیم. هم افطار و هم مراسم احیا، ولی من هیچ وقت با خانواده احیا نکردم. آدم بعضی وقتا دوست داره تنها باشه، تنها باشه تا راحت بتونه خودشو خالی کنه. تا اگه اشکی از گونش سرازیر شد و بعد گریه ش به هق هق تبدیل شد، که اگه قلبش از زور درد، نه به خاطر شدت گریه ش، بلکه به خاطر سنگینی کفه ترازوی اعمال بدش درد گرفت، بتونه راحت آه بکشه و ناله کنه. که زار بزنه به حال بدش، که زار  بزنه به خاطر بدی هایی که در حق خودش کرده، که نگران نگاه های مضطرب خانواده ش نباشه! که با خانواده راحت نیستم.

امشب از خدا کم نخواین. چیزای کوچیکم نخواین. که اگه مرغ آمین اون لحظه ی دعا رو سرتون بود و دعاتون به مرحله استجابت رسید افسوس نخورید که چرا یه چیز بهتر نخواستین.

برای هم دعا کنید که دعای مومن در حق برادر مومنش زودتر مستجاب میشه.


+کامنتدونی بسته ست. نمی خوام شرمنده محبتتون بشم. چون معلوم نیست برسم جواب بدم یا نح : ) دعاگوی یکایک تون هستم.

التماس دعا : )

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان