`

لاک لعنتی!


(03:10) تازه بیدار شدم و تو گیج و منگی خواب و بیداری متوجه شدم که با انگشت لاک زده، نماز مغرب و عشا رو خوندم.

نمیدونم چرا انقدر حواس پرت شدم و انقدر تو خوندن نماز کاهلی می کنم.


امام صادق (ع): لایَنالُ شَفَاعَتُنا مَنِ استَخَفَّ بِالصَّلاة

هر کس نماز را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست نخواهد یافت.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان