`

:|


هیچ وقت نباید نقطه ضعف هاتو به کسی بگی

در بدترین جای ممکن بدترین  ضربه رو بهت میزنه.طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان