`

افطاری کوچک


افطار من و مامان در شب بیست و یکم، صحن انقلاب.

سمت راستی سفره ی کوچیک دو نفره مون و سمت چپی، رزق آقا.


+واضحه دل و دماغ پست گذاشتن ندارم، نه؟

التماس دعا.


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان